Víte, že,...

s vrcholnými manažery, česky správně řečeno Top Managers, je to podobně jako s vrcholovými sportovci? Jen ti manažeři možná trochu déle trénují a trochu déle, některým, vydrží vrcholová výkonnost,...

ale oběma kategoriím musí trochu chybět,... tak a teď váhám, protože urazit si i sportovce, když už jsem tu všechny urazil,... mozkové závity,...

finančním ředitelem v mezinárodní firmě se stal ten nejhloupější z našich spolužáků, který jen díky tomu, že už jako student vstoupil, mohl hned po studiích a až do sametové revoluce dělat „důležitou“ práci,... zkřísnutý revolucí byl potkán na pražské ulici lovcem talentů, česky správně řečeno Headhunter, a že prý by mohl,... stačí jen naučit se anglicky, zapomenout na socialistickou účetní osnovu, naučit se GAAP atp,... i naučil se a naučil a stal se a byl,...

nepotřebují totiž lidi, kteří příliš přemýšlí, nebo jsou dokonce kreativní (kreativní účetní je dokonce skoro výraz z US trestního práva),... mají poslechnout a vykonat,... no a pokud mají na víc, ať si jdou a založí si vlastní, konzultační, nebo jaký chtějí, byznys, česky řečeno,...

v některých případech úspěšných manažerů to byla vyvážená kombinace nedostatku inteligence a přebytku sebevědomí až drzosti,... s inteligencí totiž rostou pochybnosti o vlastních schopnostech a pochybujícího manažera tu fakt nepotřebujeme,...

tak radši necháme ty sportovce být,... vždyť nám zase dělají radost,...

tak a dost,... nebo přece jen,... ale jen k těm manažerům,... ti mě můžou,... za socíku jsem měl kádrového ředitele, moudrého to muže z lidu,... poučil mě docela k výkonu práce na celý život,... říkal, že samo sebou dostává spoustu anonymních dopisů na skoro každého. Dává je do šuplíku a pokud už ten jeden šuplík s konkrétním jménem nejde zavřít, jak je plný, začne to řešit,... pravidlo překonávající věky a režimy.

Náš uznávaný a obecně respektovaný, porevoluční šéf věděl něco na každého. V menším to byly kilometry připočtené ke služebním, i když naježděné s rodinou, nebo na cestách za rodinou, ve větším přízeň dodavatelů a namísto veřejně deklarované dovolené v Chorvatsku, Copacabana,... někdy pomohla k loajalitě výhoda poskytnutá šéfem, cesta k jinak objektivně těžko dosažitelné pracovní pozici, těžší případy si začaly se sekretářkami a pokud si je nechtěly vzít,... za manželku,... zásuvka se už opravdu těžko zavírala,... čím ale hůř zavřetelnější, tím loajálnější manažer a pokud tak úplně práci nekazil, přežil,... kamarádit se s ním úplně nemusím, ale řídit ho, to dá sakra méně práce, než ty nechytatelné chytráky,... ti ať si taky radši jdou a svůj byznys budujou,...

mistrem světa v tomto ohledu, to jest v dobře pokrytých korporátních průšvizích, byl šéf personálu renomované farmaceutické firmy, dodaný dotčené firmě renomovaným headhunterem,... připisoval podřízeným bonusy, které mu museli v hotovosti odvádět zpět,... ty mladší podřízené mohly platit v naturáliích,...

vicemistrem světa byl, zase šéf personálu renomované telekomunikační firmy, dodaný dotčené firmě renomovaným headhunterem, který si připsal do smlouvy krásný několikamilionový padák,... takže, když mě budete chtít vylejt, tak si to pořádně zaplatíte,...

jsme totiž všichni jen lidé, chybující lidé,...

bylo, jest a bude,...

         LEDAŽEBY

Sdílet tuto stránku